Twee kanten van Jezus

Johannes 2

  

Aanwijzingen voor gespreksleider

Bepaal vooraf weer wat je als gespreksleider echt aan de orde gesteld wilt hebben en welke verwerkingsopdrachten en/of gespreksvragen je echt wilt bespreken met elkaar.

 

Als de groep bij de bespreking van hoofdstuk 1  lang niet door de stof kwam is het beter om iedereen aan te raden te tekst uit het boekje thuis al door te lezen. Dan kan er op de groepsbijeenkomst vooral tijd besteedt worden aan het lezen van het Bijbelgedeelte en het bespreken van het Bijbelgedeelte (aan de hand van de gespreksvragen en/of verwerkingsopdrachten).

 

Onderaan deze pagina vind je de titels van diverse afbeeldingen – voor de tweede verwerkingsopdracht uit dit hoofdstuk. Je kunt ook zelf meer of andere afbeeldingen zoeken. Print de afbeeldingen uit op A4 uit en leg ze op diverse plekken in de ruimte waar jullie bij elkaar komen. Vraag bij deze opdracht iedereen ook even uit de stoel te komen en even rustig rond te lopen om een afbeelding te kiezen.

 

Het kan ook goed zijn om af en toe wat te zingen met elkaar. In de aanwijzingen per hoofdstuk worden daar soms ook aanwijzingen voor gegeven. Zo ook hieronder. Let er wel op dat niemand verplicht wordt mee te zingen en dat er altijd voldoende mensen zijn die de te zingen liederen kennen.

 

 

Liederensuggesties

U maakt ons één – opwekking 194

Mijn Jezus, mijn redder – opwekking 461

Laat uw glorie zien – opwekking 557

 

Afbeeldingen van Jezus

Hieronder volgt een tiental titels van afbeeldingen van Jezus. Via google zijn deze afbeeldingen te vinden en vervolgens uit te printen. Je kunt ook andere dan onderstaande uitprinten. Voor de opdracht is het in ieder geval noodzakelijk een heel aantal diverse portretten te hebben (variatie in stijl, uitdrukking, sfeer, etc.).

1. Christus de Verlosser (beeld in Rio)
2. Jezus in de Middeleeuwen (bv. Rembrandt – Christ)
3. Jezus-icoon
4. Jezus uit de Jezus-film
5. Jezus in een kinderbijbel
6. Baby Jezus
7. Jezus lopend over het water
8. Lijdende Jezus
9. Hedendaagse reconstructie van Jezus’ gezicht
10. Een ‘lelijke’ Jezus

 

Dagtekst

  • maandag 24 oktober 2016 - 2 Timoteus 2:11-13
    Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. -- 2 Timoteus 2:11-13
Nieuws

Delen met anderen :